SOB Olomouc

cover_posluchov.jpg
 
POKYNY
8.závod Hanáckého žebříčku jaro
závod HSH rankingu – koeficient 1.00
 
Pořádající orgán:       Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj
Pořádající objekt:      Spolek orientačních běžců Olomouc (UOL)
Datum:                       sobota 11.6.2016
Centrum:                    Posluchov – hospoda Barandov, GPS: 49.6328442N, 17.3941414E
Typ závodu:               Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Prezentace:                9:30 – 10:30 hod
Start:                          11:00 start 00 – intervalový start dle startovní listiny,
kategorie P a HDR od 00 do 90 dle pokynů startéra
Mapa:                         Posluchov 1:10 000, E = 5m, stav 5/2016. Mapový klíč ISOM, formát A4, (mapoval Martin Poklop)
                                    Pro všechny kategorie vodovzdorně upravena. Mapy nebudou po doběhu do cíle odebírány, u závodníků předpokládáme dodržování pravidel fair play. Na mapě jsou použity zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – umělý objekt.
Terén:                         Porostově velmi pestrý terén s občasnou jámou po těžbě zlata a střední hustotou cest
Vzdálenosti:               Parkoviště – centrum 100 -700 metrů
                                    Centrum – start 1000 metrů (modrobílé fáborky)
                                    Centrum – cíl 1 (žákovské kategorie a P) 1200 metrů (oranžové fáborky)
                                    Centrum – cíl 2 (ostatní kategorie) 700 metrů (oranžové fáborky)
Parkování:                  Bez poplatku, dle pokynů pořadatelů v obci a na přilehlých komunikacích. Žádáme závodníky, aby neparkovali na soukromých pozemcích a před výjezdy ze soukromých pozemků. Dále žádáme, aby při stání na krajích místních komunikací byl zajištěn průjezd pro hasiče. Upozorňujeme rovněž na zákaz průjezdu po účelové komunikaci přes les mezi Posluchovem a Radíkovem – bude kontrolováno policií.
Popis kontrol:            Piktogramy centru formou samoobsluhy.
Šatny:                         Ve stanu před hospodou Barandov, lavičky u kostela.
WC, mytí                    TOI TOI v centru závodů a v hospodě Barandov, mytí vodou z hadice a lavóry.
Výsledky:                   Budou vyvěšovány průběžně v centru.
Časový limit:             120 minut.
Způsob ražení:          Elektronicky, systém SportIdent. Před startem je závodník povinen svůj čip vynulovat, poté označit v jednotce Check. Po dokončení závodu vyčíst (na místě prezentace ). Tuto povinnost mají i závodníci, kteří závod nedokončí.
Pro kategorie HDR a DH10N je připravená jednoduchá smajlíková trať, většinou po cestách a pěšinách. Na závodní trati bude na každé křižovatce, v případě správného rozhodnutí, umístěný smějící se „smajlík“. Naopak na chybných volbách bude umístěn smajlík co se mračí, tzv. „mračoch“. Pokud dítě potká „mračocha“, znamená to, že zvolená cesta je chybná. Musí se vrátit zpět na křižovatku a zvolit jinou cestu, na které bude „smajlík“. Kategorie HDR je s doprovodem rodičů, DH10N bez doprovodu. Pro příchozí je připravena trať o délce 2,6 km s 11 kontrolami.
Zakázaný prostor:    Veškerý les v okolí Posluchova s výjimkou vyznačeného prostoru u startu.
Občerstvení:              Po doběhu v centru voda či iontový nápoj, jinak klobásy, guláš a polévka v hospodě Barandov, zmrzlina U mlsné kobyly a „dobrůtkový“ prodej kuchařek a pekařek UOL a sortiment od Vicko the Chef
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po závodě, první tři v každé kategorii mimo kategorii HDR obdrží drobné hodnotné ceny. Všichni závodníci v kategorii HDR obdrží při vyčtení čipu odměnu.
Zdravotní zabezpečení: V centru závodu 
JURY:                         Účast v jury bude nabídnuta těmto závodníkům: Ladislav Grepl (KON), Jiří Otrusina  (JPV) a Marek Otruba (PLU)
Protesty:                    Případné protesty se vkladem 200,- Kč k rukám hlavního rozhodčího nebo písemně hlavnímu rozhodčímu, poštovní adresa: David Kopecký, U Soutoku 957/1, Olomouc, 779 00 s vkladem 200 Kč.
Předpis:                      Závodí se na vlastní nebezpečí a podle Pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny Hanácké oblasti pro rok 2016.
Informace:                 http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3368
                                    http://www.obhana.cz;
                                    David Kopecký; tel: 608252722; email: kopecky@ueb.cas.cz
Web závodu:             http://8hzj2016.webgarden.cz/
Poděkování partnerům: Obec Hlubočky, Lesy ČR s.p. Lesní správa Šternberk, Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci a soukromí vlastníci lesů, Město Olomouc, DSL FOOD Litovel, Pivovar Litovel, Benešovo cukrářství Svatý Kopeček, majitelé hospody Barandov.
 
Funkcionáři:               Ředitel závodu:         Roman Šimek
                                    Hlavní rozhodčí:        David Kopecký R3
                                    Stavitel tratí:              Robert Binar R3
 
Pěkné orientační zážitky po celou sobotu Vám přeje SOB Olomouc.
SOB Olomouc vás zve na krátkou trať do Posluchova.
O zábavu bude postráno.
A bude to boj.
Olomouc.jpg
LESY-CR-logo2.bmp
Sanela.jpg
kontakt: robertbinar@studiopab.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one